Wie ben ik.

Mijn naam is Vera, verloskundige. Ik geloof in de kracht van bewegingsvrijheid tijdens de bevalling en dan niet alleen tijdens de ontsluitingsfase maar ook tijdens de uitdrijving. Dus wanneer je mag persen. Ik wil door middel van deze website de burg verkleinen tussen  de eerste ( bij je eigen verloskundige) en de tweede lijn ( in het ziekenhuis). Ik wil helpen schakelen wanneer je verwacht of onverwacht naar het ziekenhuis moet om te bevallen. Wat kan je daar allemaal? Hoe kan ik optimaal gebruik maken van mijn kamer. Overigens de tips, houdingen en oefeningen zijn ook zeker bruikbaar in de thuissituatie. 

Hoe werkt de website

Ik wil jullie aan de hand van foto’s helpen je kamer optimaal te benutten tijdens de bevalling. Wij hebben geprobeerd om zo goed mogelijk in beeld te brengen wat je in zo’n verloskamer allemaal kan en we hopen jullie dan ook te inspireren om deze kamer maximaal te benutten. 

Ik probeer het voor de partner zo overzichtelijk mogelijk weer te geven zodat hij/zij tijdens de bevalling onze instructies kan lezen en zijn barende partner kan helpen in verschillende houdingen te manoeuvreren.

Let op: het zijn tips. Wanneer je de houding als zeer onprettig ervaart of het voelt niet goed. stop. Blijf naar je lichaam luisteren. Je lichaam kan goed aangeven welke houding wel of niet goed voor je voelt.

De website

Soms kan het zijn dat er tijdens de ontsluiting problemen optreden waardoor de ontsluiting niet vordert of waarom je nog niet mag persen. Wanneer jullie zorgverlener dit probleem aankaart/ toelicht kunnen jullie op onze website makkelijk het probleem terugvinden en de partner kan zo mogelijk op zoeken wat jullie zelf eventueel kunnen doen .  

Op de foto’s is rekening gehouden met een infuus en CTG ( hartslag monitor van de baby). Dit is beide vaak nodig in het ziekenhuis. Alle foto’s zijn gemaakt met een CTG dat niet draadloos is, je ziet dat het apparaat dus een vrij groot bereik heeft.

Tot slot

Bij een aantal houdingen wordt ook al een oefening gegeven die je tijdens de zwangerschap samen kan doen? Oefening baart kunst. Zo ook voor de bevalling, als je al wat oefeningen gedaan hebt, pak je dit makkelijker op tijdens de bevalling. 

De website is groeiende. Mochten jullie op- of aanmerkingen hebben, enthousiast zijn. Mochten jullie tips hebben, aanvullingen of wensen dan horen wij het graag. 

Ik wens jullie een goede zwangerschap en bevalling toe en hoop wat handvaten te bieden middels mijn website.

Maar let op! Soms zijn bepaalde houdingen niet mogelijk om wille van een medische reden. Bespreek dit met je verloskundig zorgverlener en bekijk wat wél mogelijk is.